پنل رایگان اس ام اس | گیل پیامک | سامانه پیام کوتاه | سامانه پیامک | پنل sms | پنل اس ام اس | هر شغل ایرانی یک پنل ارسال اس ام اس

پنل های کاربری ارسال اس ام اس گیل پیامک

موضوع : امکانات سامانه گیل پیامک ,امکانات سامانه گیل پیامک ,ثبت نام سامانه پیام کوتاه ,ثبت نام سامانه پیام کوتاه , | تاریخ : زمان : | بازدید : 2191
نویسنده : مدیریت سایت | لینک ثابت | نظرات ()

 
ثبت نام پنل اس ام اس رایگان
 
* پنل های کاربری * 
پنل های کاربری گیل پیامک در چهار پکیج و طبق امکانات زیر ارائه می گردد.
سطح دسترسی(برای توضیحات کلیک کنید) 

پنل پایه

 

پنل تبلیغاتی

 

 پنل مشاغل

 

پنل حرفه ای

 

ارسال پیامک به صورت تکی و گروهی 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

ارسال پیامک به صورت نظیر به نظیر و از فایلExcel 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

ارسال پیامک از دفترچه تلفن 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

ارسال پیامک با پیشوند نام و نام خانوادگی مخاطبین 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

ارسال پیامک های طولانی و با زبان های مختلف 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

تخمین هزینه ارسال قبل از ارسال نهایی 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

امکان دریافت گزارشات ارسالی ها و دریافتی ها 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

استفاده از پیام های پیش فرض (پیام های آماده) 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

زمانبندی و ارسال پیامک اتوماتیک در تاریخ و ساعت مشخص 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

امکان جلوگیری از ارسال به شماره های تکراری در گروه ها 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

ارسال پیامک منطقه بندی و کد پستی سراسر ایران (برای توضیحات کلیک کنید) 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

ارسال به شماره های ایرانسل به تفکیک شهر و استان 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

اضافه کردن فیلدهای نامحدود برای هر گروه از دفترچه تلفن 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

ارسال با دکل های BTS ایرانسل(برای توضیحات کلیک کنید) 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

ارسال بر اساس رده سنی و جنسیت 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

پاسخگوی خودکار به پیامک های دریافتی (پاسخ هوشمند و پارامتریک) 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

ارسال پیامک های دریافتی به موبایل و ایمیل مدیریت سیستم 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

ارسال پیامک و مدیریت سامانه از طریق موبایل مدیریت سیستم 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

ارسال پیامک به بانک مشاغل شهر و شهرستان   (برای توضیحات کلیک کنید) 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

ارسال پیامک بین المللی 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

ارسال پیامک کارت ویزیت - MMS- WAP 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

مدیریت رویدادها (ارسال پیامک اتوماتیک تبریک ها، سالگرد و اخطاریه ها) 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

نظرسنجی و آمارگیری از طریق پیام کوتاه 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

صندوق انتقادات و پیشنهادات 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

برگزاری مسابقات و آزمون های مبتنی بر پیامک 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

تعریف واحدهای سازمانی و مدیریتی مبنی بر همکار 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

خدمات وب سرویس (مدیریت پاسخ از URL و مدیریت Remote Database) 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

خدمات هوشمند (هشدار دهنده و Divert) 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

دایورت پیامک 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

پشتیبانی 24 ساعته(برای توضیحات کلیک کنید) 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

شارژ آنلاین اعتبار (با تمامی کارت های بانک عضو شبکه شتاب) 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

شماره عمومی رایگان 210002000 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

شماره عمومی رایگان 100009 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

شماره عمومی رایگان 2000145 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

شماره عمومی رایگان 30002349 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

شماره عمومی رایگان 50002040 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

شماره اختصاصی(برای توضیحات کلیک کنید) 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

 

 

ارسال پیام صوتی (همراه و ثابت)

 

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

مدت اعتبار 

دائمـی

دائمـی

دائمـی

دائمـی

قیمت پیامک (تومان) 14 13 12 11
قیمت سامانه (تومان) رایگان 37.000 67.000 97.000

 

 

ثبت نام پنل اس ام اس رایگان

 

 

ارتباط با گیل پیامک و  پاسخ به سوالات در زمینه سامانه پیامک: 09119390987

توجه:   ارائه اسکن کارت ملی پس از ثبت نام الزامیست

و پس از ارائه مدرک خطوط به صورت رایگان فعال میشوند.

اطلاعات کلی در خصوص پنل کاربری

پنل کاربری سامانه پیام کوتاه با امکاناتی نظیر ارسال منطقه ای و کدپستی ، ارسال رده سنی و جنسیت ، ارسال bts ایرانسل ، ارسال به بانک موبایل مشاغل و ...

و امکانات نرم افزاری نظیر پاسخگوی خودکار ، منشی پیامکی ، نوبت دهی ، مدیریت اخطاریه و اقساط و ...

می توانید پیامک تبلیغاتی ارسال نمایید و کسب و کار خود را رونق دهید.

همچنین امکان ارائه خط اختصاصی از تمام اپراتورهای پیامکی شامل اپراتور 1000 ، اپراتور 2000 ، اپراتور 3000 ، اپراتور 5000 و اپراتور 021 در پنل پیامکی شما وجود خواهد داشت.

جهت دیدن تعرفه خطوط اختصاصی  اینجا کلیک کنید

 

 

 تعرفه پیامک ها به تفکیک سطح دسترسی و اپراتورها در پنل های کاربری

تعرفه ارسال پیامک اپراتورها

پنل پایه

پنل تبلیغاتی

پنل مشاغل

پنل حرفه ای

تعرفه پیامک خطوط 1000 (ریال) 159  149  138 124

تعرفه پیامک خطوط 2000

دلیور بیس(ریال)

170  160 147 141
تعرفه پیامک خطوط 3000 (ریال) 159  149  138 124
تعرفه پیامک خطوط 5000 (ریال) 140  130  120 108

تعرفه پیامک خطوط  021  (ریال)

144  131  121 109
تعرفه پیامک در ارسال BTS (ریال) ---  128  119 107
تعرفه پیام صوتی دقیقه (ریال) --- --- --- 570
تعرفه پیام صوتی 5ثانیه (ریال) --- --- --- 92

 توجه: تمامی هزینه پیامک های نرسیده (بلک لیست) به حساب کاربری شما برگشت داده خواهد شد.

 توجه: به تمامی کاربران (حتی کاربران پنل رایگان) خطوطی از تمامی اپراتورها به صورت رایگان تقدیم میشود تا بتوانند ارسال اس ام اس داشته باشند.